Przypominamy, że w poniedziałek 10 grudnia odbędzie się dodatkowa sesja fotograficzna dla dzieci nieobecnych podczas zdjęć w grupach.