Wycieczka do ZOO

26.07.2019 grupy Delfinków i Rekinków były na wycieczce w ZOO w Gdańsku.