Z dniem 02.03.2020 rozpoczynamy 

nabór do przedszkola

  • czesne 380 zł (niezmienne od 5 lat), 
  gruntowne przygotowanie przedszkolne na bazie programu wychowania przedszkolnego dopasowanego do wieku dzieci, zawierającego treści programowe zgodne z nową podstawą programową oraz pozwalającego realizować treści dodatkowe, wykraczające poza wymagane minimum, 
  wszystkie zajęcia, oprócz zajęć dodatkowych, w cenie czesnego (j. angielski, zajęcia rytmiczne, taneczne, plastyczne, monitor interaktywny, dogoterapia, klocki Numicon, teatrzyki, Smart Lab – eksperymenty, piknik rodzinny i inne), 
  możliwość pobytu dziecka w godz. 6.00-17.30 – również w ferie i wakacje, 
  całodzienne wyżywienie 11,5 zł,
  opłata za podręcznik i materiały plastyczne – raz w roku,
  brak dodatkowych opłat za tzw Rady Rodziców, ?paczki świąteczne? itd.
  • brak dodatkowej opłaty za ubezpieczenie dziecka