INFORMACJA

Drodzy Rodzice w związku z kolejną decyzją Ministra Edukacji Narodowej nasze przedszkole ogranicza funkcjonowanie do dnia 10.04.2020, informujemy również, że pozostajemy w gotowości do przyjęcia dzieci w momencie ogłoszenia przez Rząd zmiany decyzji.

Wydane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nałożyło na dyrektorów jednostek systemu oświaty, w tym i przedszkoli, obowiązek organizacji realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem kształcenia na odległość, w tym obowiązek realizowania podstawy programowej, żeby realizować ten obowiązek rozdaliśmy już Państwu podręczniki oraz niezbędne przybory (jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał to zachęcamy – do odbioru są poza ćwiczeniami także zestaw: kredki, klej, plastelina, blok rysunkowy oraz kolorowy).


Organizacja „kształcenia na odległość”:
Wychowawcy grup lub nauczyciele dedykowani będą udostępniać na bieżąco za pośrednictwem grupy zamkniętej na Facebook temat, zgodny z Miesięcznym oraz Rocznym planem zajęć, pokrywający się z przekazanymi Wam kartami pracy z ćwiczeń lub podręcznika. Dzieci w domu wykonają zadania w ćwiczeniach i ewentualnie wysłuchają polecanych piosenek lub opowiadań.
Współpracę na grupie fb będzie również prowadzić zdalnie instruktor języka angielskiego oraz zajęć tanecznych Just Dance. Będą przesyłane dedykowane dla naszych przedszkolaków filmiki z zajęciami.
Dodatkowo planujemy uatrakcyjniać zajęcia przesłanymi przez nas propozycjami zabaw muzycznych, plastycznych lub innych.
Ustawodawca dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Nasi nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.


Pragniemy Państwu przypomnieć, że prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, działa na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych więc nie jest uprawnione do korzystania z ulg, przywilejów i praw dotyczących przedsiębiorców.
Dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy że ten trudny czas szybko minie, Państwo będziecie mogli wrócić do pracy a my do co daje nam ogromną radość czyli edukacji Waszych dzieci w murach naszej placówki.
Link do Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d
Link do Rozporządzenia zmieniającego:
https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321